Tukkisavotta ja uitto

Tukkisavotta ja uitto

Savotta on venäjän kielestä lainattu ”tehdasta” tai ”sahalaitosta” tarkoittava sana, jolla tarkoitetaan metsätyömaata. Yksinkertaisimmillaan savotta tarkoittaa puiden kaatamista, karsimista ja juontamista, eli siirtämistä jatkokuljetusta varten. Savottatyömailla tehdään tukkeja ja pinotavaraa, mutta toisinaan savotaksi kutsutaan myös halkotyömaata tai nuoren riukuvaiheisen metsän tai taimikon harventamiseksi tehtävää risusavottaa. 1800-luvun puolivälin jälkeen uudistettu lainsäädäntö salli aikaisempaa tehokkaamman puunkäytön, joka … [Lue lisää…]

Työkaluna saha

Työkaluna saha

Sahan keksijäksi on mainittu kiinalaisen perimätiedon mukaan kiinalainen Lu Ban 500-luvulla eaa., mutta egyptiläisten on havaittu käyttäneen kuparisia sahoja jo noin 2 500 vuotta tätä ennen. Ensimmäiset sahat valmistettiin kivikaudella eläinten leukaluista. Sahan perusmuoto säilyi melko lailla samanlaisena aina 1700-luvulle, jolloin kehitettiin ensimmäiset sirkkelit eli pyörösahat. Suomessa ensimmäiset ulkoista voimaa käyttävät sahat olivat 1500-luvulla rakennettuja vesisahoja … [Lue lisää…]

Metsäteollisuuden merkitys Suomessa

Metsäteollisuuden merkitys Suomessa

Metsäteollisuus on teollisuutta, joka käyttää raaka-aineena puuta. Metsäteollisuuteen sisältyy kaksi pääteollisuudenalaa, puutuoteteollisuus eli mekaaninen metsäteollisuus ja kemiallinen metsäteollisuus. Puutuoteteollisuuden alaisia teollisuudenaloja ovat sahateollisuus, kuitulevyteollisuus, lastulevyteollisuus, vaneriteollisuus, huonekaluteollisuus, insinööripuutuoteteollisuus, puusepänteollisuus, puutaloteollisuus sekä rakennuspuutuoteteollisuus. Kemialliseen metsäteollisuuteen sisältyvät massateollisuus, paperiteollisuus ja kartonkiteollisuus. Näistä massateollisuuden tuotteita ovat hierre, hioke, puolikemiallinen puumassa, selluloosa sekä kierrätyskuitu. Laajemmassa käsityksessä voidaan puhua vielä … [Lue lisää…]