Metsäteollisuuden merkitys Suomessa

Metsäteollisuuden merkitys Suomessa

Metsäteollisuus on teollisuutta, joka käyttää raaka-aineena puuta. Metsäteollisuuteen sisältyy kaksi pääteollisuudenalaa, puutuoteteollisuus eli mekaaninen metsäteollisuus ja kemiallinen metsäteollisuus. Puutuoteteollisuuden alaisia teollisuudenaloja ovat sahateollisuus, kuitulevyteollisuus, lastulevyteollisuus, vaneriteollisuus, huonekaluteollisuus, insinööripuutuoteteollisuus, puusepänteollisuus, puutaloteollisuus sekä rakennuspuutuoteteollisuus. Kemialliseen metsäteollisuuteen sisältyvät massateollisuus, paperiteollisuus ja kartonkiteollisuus. Näistä massateollisuuden tuotteita ovat hierre, hioke, puolikemiallinen puumassa, selluloosa sekä kierrätyskuitu. Laajemmassa käsityksessä voidaan puhua vielä … [Lue lisää…]