Kulotus

Kulotus

Kulotus on maa- ja metsätaloudellinen hoitokeino, jossa hyödynnetään tulta. Metsän hakkuualueen hakkuutähteet, jätepuusto ja osa maanpinnan humuskerroksesta poltetaan parantaakseen kasvupaikan ravinne- ja lämpöoloja. Poltetusta jätteestä, hakkuutähteistä ja maanpinnasta vapautuu ravinteita kasvien käyttöön. Kulotus myös vähentää maan happamuutta, joskus jopa vuosikymmeniksi. Kun maan humuskerros ohenee maan lämpöolot parantuvat. Lisäksi pintakasvillisuuden kilpailu vähenee useammaksi vuodeksi. Kulottamalla metsään … [Lue lisää…]