Maailman metsätalous

Maailman metsätalous

Metsätaloudella, lyhyesti esiteltynä, tarkoitetaan yleisesti metsien kasvatusta, harvennusta, myyntiä ja hakkuuta. Puunjalostusteollisuus kuuluu osana metsätaloutta. Tähän kuuluvat muun muassa rakennuspuutuoteteollisuus, sahateollisuus, huonekaluteollisuus ja paljon muita. Sitten on vielä olemassa termi, nimeltä kemiallinen metsäteollisuus. Tämä pitää sisällään kaiken paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä massateollisuuden. 1800- luvun loppupuolelta alkaen, on metsäteollisuus ollut jatkuvassa kasvusuhdanteessa. Ennen muinoin puutavaraa tarvittiin … [Lue lisää…]