Metsäteollisuuden historia

Metsäteollisuuden historia

Metsäteollisuudella tarkoitetaan monenlaista teollisuutta minkä pääraaka-aineena käytetään puuta. Se voidaan jakaa kahteen pääryhmään: mekaaninen metsäteollisuus ja kemiallinen metsäteollisuus. Puun käyttö teollisiin tarkoituksiin tuli yleisemmäksi 1800-luvun puolivälin jälkeen. Metsäteollisuus on kasvanut siitä asti erittäin paljon, se on kokenut paljon uudistuksia ja innovaatioita sekä sen käyttömahdollisuuksia tutkitaan edelleen erittäin paljon. Ennen metsän ja puun käytön teollistumista puuta … [Lue lisää…]