Havupuut

Havupuut

Millaisia ajatuksia sinulla tulee, kun ajattelet havupuita? Tuleeko ensimmäisenä mieleen lähimetsäsi tai kenties joulu ja joulukuusi? Äkkiä ajateltuna, taitaa monelle tulla mieleen juuri lähimetsän korkea ja vanha mänty tai naapurin kuusiaita. Mutta havupuita on paljon muitakin. Erilaisia havupuita tunnetaan maailmassa noin 600-650 lajia, riippuen siitä, kuinka laji määritellään. Niitä kasvaa käytännössä joka puolella eri lajikkeina, … [Lue lisää…]

Puulattia, tuo ajaton klassikko

Puulattia, tuo ajaton klassikko

Puulattia on tyylikäs, kestävä ja erittäin ekologinen vaihtoehto. Suomessa puulattia olikin käytetyin lattiamateriaali aina 1900-luvulle asti, jonka jälkeenkin se on säilyttänyt vahvan suosionsa ja ekologisuutensa vuoksi nousemassa jälleen pinnalle parhaimpana lattiavaihtoehtona. Varsikin luonnonmukaisuutta arvostavalle puulattiat ovatkin ehdoton valinta, sillä tämä luonnonmateriaali on mahdollista käsitellä, hoitaa ja sävyttää täysin luonnonmukaisillakin vaihtoehdoilla. Tyylikkyyden lisäksi puulattiat ovat myös … [Lue lisää…]

Paperiteollisuus ja metsäkato

Paperiteollisuus ja metsäkato

Nykyisenä digitaalisen viestinnän aikakautena, kun enemmän ja enemmän käytetään tiedonvälitykseen älylaitteita ja nettiä, voi herätä kysymys onko paperin kulutus oikeasti vähenemään päin. Vaikka esimerkiksi kirjoja ja lehtiä luetaan netissä entistä enemmän, on paperillekin olemassa vielä markkinat. Nimittäin monessa muussa maassa kuin Suomessa paperin tarve on itse asiassa jopa kasvussa; muun muassa Kiinassa elintason nousu lisää … [Lue lisää…]

Metsäteollisuuden historia

Metsäteollisuuden historia

Metsäteollisuudella tarkoitetaan monenlaista teollisuutta minkä pääraaka-aineena käytetään puuta. Se voidaan jakaa kahteen pääryhmään: mekaaninen metsäteollisuus ja kemiallinen metsäteollisuus. Puun käyttö teollisiin tarkoituksiin tuli yleisemmäksi 1800-luvun puolivälin jälkeen. Metsäteollisuus on kasvanut siitä asti erittäin paljon, se on kokenut paljon uudistuksia ja innovaatioita sekä sen käyttömahdollisuuksia tutkitaan edelleen erittäin paljon. Ennen metsän ja puun käytön teollistumista puuta … [Lue lisää…]

Metsäteollisuuden innovaatiot

Metsäteollisuuden innovaatiot

Metsäteollisuus on uusiutuvien raaka-aineiden ala. Suomessa metsiä on enemmän kuin tarpeeksi puutalojen rakentamiseksi ja puuta pidetäänkin täällä korkeassa arvossa ja haluttuna materiaalina. Kuten kaikki teollisuuden alat, myös metsäteollisuutta täytyy uudistaja uudet innovaatiot pitävät teollisuuden mukana nykypäivässä.Metsäteollisuuden tuottamat tuotteet ovat olleet ja tulevat olemaan myös tulevaisuudessa laajassa käytössä. Esimerkiksi paperi- ja pakkausteollisuus kukoistaa eikä se ole … [Lue lisää…]

Metsäteollisuus maailmassa

Metsäteollisuus maailmassa

Usein sanotaan, että Suomi elää metsästä. Ja on totta, että metsäteollisuus on merkittävin teollisuutemme. Jos Suomessa lähtee ajamaan minkä tahansa kaupungin ulkopuolelle, on vastassa pian metsää. Ja sitä riittää. Maailman mittakaavassa Suomi on kuitenkin pieni peluri, sillä metsämme ovat vain 0,5% mailman metsäalasta ja 0,4% mailman puuvaroista. EU:n sisällä roolimme on puuntuottajana kuitenkin merkittävä, sillä … [Lue lisää…]

Maailman metsätalous

Maailman metsätalous

Metsätaloudella, lyhyesti esiteltynä, tarkoitetaan yleisesti metsien kasvatusta, harvennusta, myyntiä ja hakkuuta. Puunjalostusteollisuus kuuluu osana metsätaloutta. Tähän kuuluvat muun muassa rakennuspuutuoteteollisuus, sahateollisuus, huonekaluteollisuus ja paljon muita. Sitten on vielä olemassa termi, nimeltä kemiallinen metsäteollisuus. Tämä pitää sisällään kaiken paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä massateollisuuden. 1800- luvun loppupuolelta alkaen, on metsäteollisuus ollut jatkuvassa kasvusuhdanteessa. Ennen muinoin puutavaraa tarvittiin … [Lue lisää…]

Puuteollisuus ja terveysriskit

Puuteollisuus ja terveysriskit

Joka työalalla on olemassa omia terveysriskejä. Näin se on myös puuteollisuudessa, vaikka puuta voisikin kuvitella täysin vaarattomaksi ja terveelliseksi materiaaliksi.Kuitenkin sekä saha- ja rakennuspuusepäntehtailla että huonekalu- ja levyteollisuudessa suurin osa ammattilaisista joutuu tekemisiin eri puulajien pölyn kanssa, ja sehän vaikuttaa ihmisen terveyteen hyvin merkittävästi. Puupölystä, niin kuin muistakin pölyistä, voi syntyä silmäsairauksia, ihon sairauksia, ylä- … [Lue lisää…]

Metsän asukkaan ruumiinosista

Metsän asukkaan ruumiinosista

Meillä tavallisilla ihmisillä on jonkun verran käsitystä siitä, mitä puu on. Tiedämme, että siitä tehdään sahatavaraa, josta myöhemmin rakennetaan taloja, ja tiedämme, että puusta tehdään paljon erilaisia jalosteitakin. Lisäksi sitä käytetään paperituotannossa. Mutta mitä se puu on? Sehän on kokonainen itsenäinen elimistö, johon voi tutustua kuin ihmisen elimistöön joskus aikoja sitten koulussa ensimmäisillä biologian tunneilla. … [Lue lisää…]

Sahaustapoja on monenlaisia

Sahaustapoja on monenlaisia

Mitä ihmeellistä puun sahauksessa voi olla? Sen kun ottaa ja sahaa, vai mitä? Tukkien sahausmenetelmiä ollaan kuitenkin kehitetty usean vuosikymmenen ajan, ja oikean sahaustavan valinta onkin erittäin tärkeää sekä tulevan sahatavaran laadun että hukan kannalta. Kahdeksi pääperiaatteeksi ovat nousseet skandinaavinen ja pohjoisamerikkalainen tapa, joiden kummankin kulmakivenä on kuitenkin se ajatus, että laatupuuta ei särmätä. Tästä … [Lue lisää…]