Hyvä tietää, jos ei vielä tiedä – osa 3

Nyt meillä on siis käsitystä siitä, miten puu käyttäytyy erilaisissa kosteusolosuhteissa ja tulipalossa. Lisäksi olemme tutustuneet puun lämpöteknisiin ominaisuuksiin eli siihen, kuinka hyvä on puun lämmöneristyskyky ja kuinka hyvin tai huonosti se pystyy varastoimaan lämpöä. Rakentamisessa nämä asiat pitäisivät jo riittää, mutta kun halutaan miettiä ja suunnitella kaikki viimeisen päälle, kysymykseen tulee myös tulevan rakennuksen tai tilan akustiikka.

Musiikin Ystäville Tärkeää Asiaa

Jos omassa talossa on tarkoitus perustaa erillinen musiikkihuone, tällaisen huoneen seiniksi puu ei valitettavasti käy. Se on hyvin kevyttä materiaalia eikä se eristä ääntä kovin hyvin. Sileäksi höylätty pinta ei myöskään vaimenna ääntä parhaalla mahdollisella tavalla, ja näin ollen luo siis kaikua tilaan. Tässä on kuitenkin muutama asia, joka on tärkeä ymmärtää.

Puuta käytettiin musiikkisoittimissa jo tuhansiin vuosiin ja sitä käytetään edelleen. Jos rakentajan tavoitteena on hiljaisuus, puu ei ole paras mahdollinen materiaali, mutta jos tavoitteena on hyvä akustiikka ja hyvä äänien kuuluvuus, puusta on apua. Ei se sattuma ole, että myös isoissa konserttisaleissa suositaan puurakenteita: ne suunnitellaan etukäteen niin, että ääni kuuluu mahdollisimman kauas näyttämöltä koko saliin ja pysyy sen lisäksi salin joka nurkassa hyvän laatuisena. Tämä on aikamoinen haaste, ja sitä varten ihmiset opiskelevatkin yliopistoissa akustiikkainsinööreiksi. Jos omassa talossa on kuitenkin tärkeää saavuttaa sopiva rakenteiden äänen eristävyys, kannattaa suosia monikerrosrakenteita. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinaisen seinän ympärille voidaan lisätä villakerros – tai sitä, että yhden väliseinän sijaan rakennetaan ikään kuin kaksi, joiden välissä on villaa. Villa tulee vaimentamaan ensimmäisestä seinäkerroksesta tulevia ääniä ja tällä tavalla kuuluvuus huoneesta toiseen muuttuu pienemmäksi. Puutalojen akustiikkasuunnittelusta onkin olemassa paljon hyviä ohjeita ja oppaita, joita kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi, jos omat korvat ovat herkkiä ja ympäröivät äänet merkitsevät elämässä jotain.

Yhteenveto Suomen Puusta

Yhteenveto Suomen Puusta

Yhteenveto Suomen Puusta

Suomalaisella puutavaralla on paljon hyviä puolia, ja tässä on muutama syy, mitkä tekijät asiaan vaikuttavat. Kuusesta puheen ollen, on mainittava ainakin sen suorasyisyys, joka mahdollistaa sen, että kuusesta sahattu puutavara ei muuta helposti muotoaan käsittelyn seurauksena tai sen aikana. Lisäksi kuusessa on hyvin vähän pihkakoloja, jotka yleensä häiritsevät tai vaikeuttavat sekä puun pintakäsittelyä että sen liimattavuutta. Oksista sanottakoon, että kuusella on yleensä pitkä terveoksainen osa, mikä tarkoittaa sitä, että yhdestä kuusesta saa tehtyä paljon terveoksaisia lankkuja ja lautoja. Männyssä tällainen osa on yleensä kokonaan oksaton: muistatteko ne isot männyt, joiden latvat alkavat vasta korkealla? Tällaisista männyistä voidaan joskus leikata jopa kaksi laatutukkia yhdestä rungosta. Myös männyn pihka on levittynyt yleensä tasaisesti puuaineeseen, ja mäntyä onkin melko helppo käsitellä kaikenlaisiin tarkoituksiin.

Puun käsittelyllä voidaan saada paljon tuloksia aikaan. Vaikka puun luonnolliset ominaisuudet ovat monessa mielessä hyviä, niitä voidaan saattaa sopivammiksi erilaisten teknisten toimenpiteiden ja käsittelytapojen avulla. Puusta on hyötyä monella alalla, mutta eniten sitä kuluu toki rakentamisessa, mikä on ihan luonnollista. Kun asiaa lähestytään puun ominaisuuksien lisäksi myös ympäristön näkökulmasta, tämän materiaalin käytön kannattavuus tulee ilmiselväksi. Ja niin, tästä voidaan unohtaa metsän kuluttaminen melkein kokonaan: Suomessa kasvaa riittävästi puuta kuusikerroksisen puukerrostalon rakentamiseen noin puolessa minuutissa. Hiilivaranto kasvaa puolestaan päivässä saman verran kuin puuta käytetään teollisuudessa koko vuoden aikana. Metsä on uusiutuvaa luonnonvaraa, ja meillä onkin onni asua sellaisessa maassa, missä sitä on paljon, joten miksi emme käyttäisi sitä hyödyksi?