Metsäteollisuuden merkitys Suomessa

Metsäteollisuus on teollisuutta, joka käyttää raaka-aineena puuta. Metsäteollisuuteen sisältyy kaksi pääteollisuudenalaa, puutuoteteollisuus eli mekaaninen metsäteollisuus ja kemiallinen metsäteollisuus. Puutuoteteollisuuden alaisia teollisuudenaloja ovat sahateollisuus, kuitulevyteollisuus, lastulevyteollisuus, vaneriteollisuus, huonekaluteollisuus, insinööripuutuoteteollisuus, puusepänteollisuus, puutaloteollisuus sekä rakennuspuutuoteteollisuus.

Kemialliseen metsäteollisuuteen sisältyvät massateollisuus, paperiteollisuus ja kartonkiteollisuus. Näistä massateollisuuden tuotteita ovat hierre, hioke, puolikemiallinen puumassa, selluloosa sekä kierrätyskuitu.

Laajemmassa käsityksessä voidaan puhua vielä metsäperustaisesta teollisuudesta, joka sisältää metsäteollisuuden lisäksi graafisen teollisuuden eli paino- ja kustannustoiminnan.

Metsäteollisuuden asema Suomessa

Metsäteollisuuden osuus Suomen kokonaiskansantaloudesta on pienentynyt viimeisen 50 vuoden aikana merkittävästi, mutta sen tuotto koko Suomen vientituloista on nykyisin vielä noin 20 prosenttia ja hieman vähemmän koko Suomen teollisuuden tuotannosta. Metsäteollisuuden osuus koko teollisuuden tarjoamista työpaikoista Suomessa on noin 15 prosenttia.

Suomalainen metsäteollisuus oli perinteisesti jakaantunut pitkään kymmenille eri yhtiöille, mutta vuosien 1980–2010 välisenä aikana metsäteollisuudessa tapahtui runsaasti fuusioitumista ja mittavia ympäri maailman yltäviä osittain jopa ylihintaisia yritysostoja. Metsäteollisuuden toiminta painottui tuolloin vielä vahvasti paperiteollisuuteen ja 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana tapahtuneen digitalisoitumisen ja paperin kulutuksen jatkuvan tippumisen vuoksi paperiteollisuudessa ajauduttiin tehtaiden sulkemisen kierteeseen samaan aikaan, kun maailmantalous alkoi ajaantua taantumaan. Suomen metsäteollisuuden tuotteita alettiin kuitenkin monipuolistaa vahvasti 2010-luvulla, jonka jälkeen metsäteollisuuteen on jälleen alettu investoida huomattavasti lisää.

Metsä Group

Metsä Group

Metsä Group

Metsä Group, eli virallisesti Metsäliitto Osuuskunta, on maailman suurimpiin paperiteollisuusalan sekä metsä-, paperi- ja pakkausalan konserneihin kuuluva metsäteollisuuskonserni, joka on perustettu vuonna 1947. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2016 hieman alle 4,7 miljardia euroa, josta liikevoittoa oli 442 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 280 miljoonaa euroa. Metsä Groupin päämarkkina-alue on Eurooppa, ja se työllisti vuonna 2016 keskimäärin 9 600 henkilöä. Osuuskunnan puheenjohtaja on Hannu Järvinen ja toimitusjohtajana toimii Kari Jordan. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoon Tapiolassa.

Konsernin tytäryhtiöt liiketoiminta-alueiden mukaan ovat Metsä Wood, joka keskittyy puutuotteisiin, sellun tuotantoon suuntautunut Metsä Fibre, kartonkia valmistaja Metsä Board, pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistava Metsä Tissue sekä Metsä Forest, joka hoitaa konsernin puunhankinnan ja metsäpalvelut. Pääraaka-aineinaan Metsä Group käyttää pohjoismaista puuta ja puukuitua.

Stora Enso

Stora Enso Oyj syntyi vuonna 1998 ruotsalaisen Stora AB:n ja suomalaisen Enso Oyj:n yhdistyessä. Stora Enso oli vuonna 2015 maailman toiseksi suurin painopaperin valmistaja ja vuonna 2014 maailman viidenneksi suurin metsäteollisuusyritys maailmassa liikevaihdon perusteella mitattuna. Yhtiön päätuotteita ovat pakkaukset, biomateriaalit, puutuotteet ja paperi. Vuonna 2016 Stora Enson liikevaihto oli 9,8 miljardia euroa, josta liikevoiton osuus oli 783 miljoonaa euroa. Yrityksellä on yhteensä 25 000 työntekijää 35 maassa. Stora Enson toimitusjohtaja on Karl-Henrik Sundström ja hallituksen puheenjohtajana toimii Jorma Eloranta. Stora Enson ruotsalaisen edeltäjäyhtiön Stora AB:n juuret juontavat jo yli 700 vuoden päähän.

UPM

UPM-Kymmene Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen metsäteollisuusyhtiö, jonka liikevaihto oli vuonna 2016 noin 9,8 miljardia euroa, josta liikevoittoa oli 1,143 miljardia euroa ja tilikauden tulokseksi muodostui 880 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää 19 400 henkilöä kaikkiaan 13 eri maassa. UPM nimellä yleisesti tunnettu yhtiö syntyi, kun Repolan tytäryhtiö Yhtyneet Paperitehtaat ja Kymmene fuusioituvat vuonna 1996, jolloin yhtiöön sulautui myös Suomen Paperitehtaiden Yhdistys Finnpap. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Björn Wahlroos ja toimitusjohtajana Jussi Pesonen.

UPM:n tuotteita ovat paino- ja erikoispaperit, sellu, vaneri, tarralaminaatti, puumuovikomposiitti sekä sahatavara ja biodiesel. Yritys tuottaa lisäksi sähkö- ja lämpöenergiaa. UPM omistaa myös merkittäviä määriä metsää.