Puun kuivausmenetelmiä osa 1


Puun kuivauksen merkitystä puunjalostusprosessissa on vaikea yliarvioida. Kuivauksen avulla puusta poistuu ylimääräinen kosteus, ja jatkossa puu käyttäytyy vakaammin eli niin, ettei se muuta helposti muotojaan eikä mittojaan esimerkiksi rakennustöiden päätyttyä tai niiden aikana. Puun kuivausmenetelmiä on monenlaisia, ja tässä tutustumme muutamaan niistä.

Kirvesmiehen Omaan Käyttöön

Taapelointi, tai lautatarhakuivaus, tapahtuu nimensä mukaan niin sanotussa lautatarhassa. Tähän menetelmään ei tarvita mitään erikoisvirityksiä, vaan kaikki tapahtuu luonnollisesti: puu kuivuu ympäröivässä ilmassa. Taapeli rakennetaan mahdollisimman tuuliselle paikalle ja huolehditaan samalla siitä, että taapelilla kuivuva puu on suojattu vesisateilta ja on nostettu tarpeeksi ylös maan pinnasta. Tällainen menetelmä on helpoin, kun kyse on pienrakentamisesta, jossa ei ole kiirettä: koko prosessi voi ottaa jopa yli puolen vuoden verran aikaa, sillä kaikki riippuu siitä, milloin kuivaus on aloitettu. Lopputalven aikoina kaadettu puu kuivuu nopeammin kuin kesällä kaadettu sen takia, että talvella ilman kosteus on alhaisempi ja siitä syystä myös kaadettavien puiden kosteusaste on pienempi; lisäksi kevään ja kesän auringossa kaikki tapahtuu nopeammin. Alkusyksyllä kaadettujen puiden kuivumista voidaan puolestaan odottaa kevääseen tai jopa kesään saakka. Lautatarhassa kuivunut puu on ilmakuivaa, mikä tarkoittaa sitä, että harvoin sen kosteusaste on viittätoista prosenttia pienempi. Puusepille tällainen tavara ei kelpaa lainkaan, ja vanhoina aikoina puusepät kuivasivat puuta omiin tarkoituksiinsa jo omissa verstastiloissa.

Yleinen Ja Turvallinen Kuivausmenetelmä

Kamarikuivaamoissa kuivataan yleensä koivua ja puusepäntuotteita. Puun kuivuminen tapahtuu noin 50-70 celsiusasteen lämpötilassa, joka saavutetaan lämpöpattereilla ja puhaltimilla, jotka vaihtavat puhallussuuntaa automaattisesti. Kamarikuivaamon tärkeä seikka on tehokas ilmanvaihto, sillä ilman kosteuden on pysyttävä suhteellisen tasaisena ja samalla puu ei saisi kuivua liian nopeasti, jotta se ei muuta merkittävästi muotojaan ja mittojaan eikä lähde halkeilemaan. Näin ollen joka puulajille ja puutavaratyypille on olemassa omia kuivausohjelmia, joissa vaihtelevat kuivausprosessin aika, kamarikuivaamossa vallitseva kosteus ja ilman lämpötila. Kamarikuivaamossa tapahtuvan puun kuivauksen aika voi olla sekä alle viikko että reilu kuukausi, mikä riippuu puun alkukosteudesta ja tavoitteena olevasta laadusta. Nykyaikaiset kamarikuivaamot toimivat melkein kokonaan automaattisesti, mutta kun pyritään erinomaiseen laatuun, kuivauksen aikana voidaan käyttää myös painimia, jotka vähentävät muotovikojen syntymisen riskiä kuivauksen yhteydessä.

Yleinen Ja Turvallinen Kuivausmenetelmä

Kuumakuivaamo

Kuumakuivauksessa puhutaan yli sadan celsiusasteen lämpötiloista. Tämä on nopea menetelmä ja siinä ei tarvitse huolehtia erillisestä ilmanvaihdosta: kuumassa ilmassa kosteus poistuu puusta hyvin nopeasti, mutta sitä pitäisi silti jäädä ilmaan, jotta puu ei lähtisi halkeilemaan liian herkästi. Kuumakuivaamosta löytyy täten vain ylipaineella toimiva poistoläppä, jonka kautta vesihöyry poistuu tilasta. Kaikki perustuu vain kuivaamon ilman lämpötilaan eikä muita tekijöitä yleensä tarvitse ottaa huomioon, tosin itse kuivausohjelma riippuu sekä kuivattavan puun lajista että tavaran paksuudesta. Tänä päivänä kuumakuivaus toimii myös puun lämpökäsittelyprosessin alkuna ja sitä sanotaan yleensä pikakuivaukseksi, minkä jälkeen tapahtuu varsinainen lämpökäsittely noin kahdensadan celsiusasteen lämpötiloissa. Kun kuumakuivausta halutaan nopeuttaa, voidaan tehdä kuumailmakuivausta, joka on ilmanvaihdolla tehostettua kuumakuivausta. Kuumakuivaus ja varsinkin kuumailmakuivaus ovat kuitenkin melko huonoja menetelmiä kamarikuivaamossa tapahtuvaan puun kuivaukseen nähden, sillä niissä pienikin virhe aiheuttaa suuria laatuongelmia. Prosessi on kuitenkin nopea ja vaatii suhteellisen vähän energiaa, joten joskus käytetään sitäkin. Mitä muuta täytyy siitä tietää? Kuumakuivauksen jälkeen puun lujuus ja työstettävyys vähän heikkenee ja paksuissa puukappaleissa saattaa esiintyä sisähalkeamia. Seuraavassa kirjoituksessa tutustumme myös muihin puun kuivausmenetelmiin