Puun kuivausmenetelmiä osa 2

Edellisessä postauksessa tutustuimme melko suosittuihin ja jo perinteisiksi kasvaneisiin puutavaran kuivausmenetelmiin eli lautatarhoihin, kamarikuivaamoihin ja kuumakuivaukseen. Tässä tutustumme lisää siihen, miten puutavaraa voidaan kuivata ennen myyntiä ja miten nämä menetelmät toimivat: miten puu niissä käyttäytyy ja paljonko ne vaativat energiaa.

Alipainekuivaus

Tämä on suhteellisen uusi puun kuivausmenetelmä, mutta jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että sillä on varmasti iso tulevaisuus edessään. Alipainekuivauksen toiminta perustuu nimensä mukaisesti puun ja veden käyttäytymiseen alipaineessa: mitä alhaisempi paine, sitä pienemmässä lämpötilassa vesi alkaa kiehua ja sen jälkeen myös haihtua. Kun puun sisällä vallitsee normaalipaine ja kuivauskammiossa alipaine, puussa oleva vesi pyrkii kulkemaan alipaineilmaa kohti, mikä tapahtuu paine-eron kanssa nopeammin kuin ilman paine-eroa. Tällainen käytäntö takaa sen, että puun kosteusaste on hyvin tasainen koko puukappaleessa eikä asia ole niin, että puukappaleen pinta on jo ajat sitten kuivunut, mutta saman puukappaleen sisällä vallitsee vielä alkuperäinen kosteus. Kun tapahtuu näin, puun pinnan ja sisäosan välille muodostuu suuria jännityksiä, jotka aiheuttavat halkeilua ja muodon muutoksia.

Energiatehokas Vaihtoehto

Energiatehokas Vaihtoehto

Energiatehokas Vaihtoehto

Kuumailmakuivauksesta puhuttiin edellisessä postauksessa, ja lauhde- eli kondenssikuivaus muistuttaa tätä menetelmää aika paljon. Tässä tapauksessa puun kuivauksen aikana muodostunutta vesihöyryä ei kuitenkaan poisteta ilmanvaihtoläpän avulla vaan se kondensoituu höyrystä takaisin nestemäiseen muotoon. Kondensoitumisprosessissa vapautuva lämpöenergia siirretään sitten takaisin kuivausilmaan. Tässä menetelmässä ollaan siis todellakin mietitty ympäristöystävällistä ja energiatehokasta toimintaa puuteollisuudessa. Yleensä lauhdekuivatun puutavaran laatu on aika hyvä. Kuivaus tapahtuu kuitenkin aika matalissa lämpötiloissa ja kestää pitkään, mutta se on edelleenkin sekä energiatehokas että melko varma tapa saada hyvän laatuista puutavaraa kuivauksen jälkeen käyttöön. Tämä menetelmä sopii etenkin korkealaatuisen puutavaran kuivaukseen kuten esimerkiksi tammikappaleiden kuivaukseen; myös puun alkuperäinen väri säilyy lauhdemenetelmässä hyvin. Lauhdemenetelmää käytetään Ruotsissa enemmän kuin Suomessa ja sielläkin melkein vain pienyrityksissä, jotka tekevät töitä tammen ja pyökin parissa.

Suurilla Sahoilla Tapahtuu

Teollisuussahojen päivä on hektinen. Siellä on erittäin tärkeää saada puutavara nopeasti kierrettyä niin, että puun saapumisesta sahalle valmiin tuotteen myyntiin kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Valmis tuote tarkoittaa kuitenkin usein myös kuivattua tuotetta, ja teollisuussahoilla onkin tapana pitää omia puutavaran kuivaamoja, jotka ovat yleensä kanavakuivaamoja. Kanavakuivaamo on nimensä mukaan kanava, jonka toiseen päähän tuodaan puutavaraa poikittain ja toisesta päästä se otetaan pois. Kuivaus kestää yleensä vain muutaman päivän ajan ja harvemmin yli viikon, mutta kuivatun tavaran kosteusaste on silti melko korkea, noin kaksikymmentä prosenttia. Tämä sopii kuitenkin moneen kauppaan ja tällaisessa kosteusasteessa olevaa puutavaraa kutsutaankin vientikuivaksi.

Kanavakuivaamoja on kehitetty vuosien varrella melko hyvin ja niitä on olemassa tänä päivänä erilaisia. Yksivaiheinen kanavakuivaamo on yksinkertainen toiminnaltaan: siellä kuumaa ilmaa puhalletaan sahatavaran kulkusuuntaa vastaan ja silloin puutavara kuivuu siis vaiheittain. Jatkuvatoiminen kanavakuivaamo on taas sellainen, joka sopii enemmän pieniin puukappaleisiin: siellä ilman suhteellinen kosteus laskee aina sen mukaan, kun siirrytään puutavaran märästä kohdasta kohti kuivempaa päätä. Näiden lisäksi on olemassa kaksivaiheisia kanavakuivaamoja, joissa vesi poistetaan puusta kahdessa vaiheessa: ensin sahatavara lämmitetään, millä saadaan soluonteloissa oleva irrallinen vesi pois, ja sitten poistetaan jo soluseinämiin sidottua vettä toisessa vaiheessa. Toisen vaiheen muotoviat ovat melko tyypillisiä tällaisessa kuivausmenetelmässä. Siinä ne perinteisimmät puutavaran kuivausmenetelmät ovatkin. Tekniikka kehittyy kuitenkin koko ajan ja sen mukaan tiukentuvat myös asiakkaiden puutavaralle asettamat laatuvaatimukset, joten lähivuosikymmeninä tulemme todennäköisesti testaamaan myös muita puun kuivausmenetelmiä: nopeampia, energiatehokkaampia ja korkean laadun puuta päästäviä.