Puutavaran pitkä matka osa 1

Puutavaran pitkä matka osa 1

Puutavaran pitkä matka osa 1

Ennen kuin puusta valmistettu käyttövalmis puutavara päätyy rakentajien kauppoihin, sillä on pitkä matka kuljettavana. Mitä tapahtuu metsässä ja miten ostamamme tavallinen sahatavara – tai vaikka käsiteltykin – päätyy loppujen lopuksi kuluttajien käsiin?

Tärkeitä Prosesseja

Ennen puun kaatamista metsäporukoilla on paljon paperihommaa hoidettavanaan. Sitten perustetaan hakkuutyömaa, joka merkitään asianmukaisella tavalla. Siinäkin on omia kuntien ja valtion asettamia vaatimuksia ja rajoituksia, eli ihan noin vaan metsää ei lähdetä kaatamaan. Yleensä hakkuu tapahtuu koneellisesti talven aikana, jolloin metsällä on niin sanottu lepokausi. Lepokausi on kasvukauden vastakohta, ja meidän metsillä kasvukausi on vain sata päivää vuodessa kesän aikana. Sen lisäksi, että ei lähdettäisi häiritsemään metsän kasvua kasvukauden aikana, talvella tapahtuva hakkuu takaa helpomman metsän käsittelyn: puut ovat silloin ”jäätyneitä”, mutta niissä ei ole niin paljon kosteutta kuin kesällä tai syksyllä, koska talvella myös ilman kosteus on pienempää – ja puuhan käyttäytyy niin, että se pyrkii aina tasapainoon ilman kosteuden kanssa. Talvella kaadetut puut ovat siis kuivempia. Kuivuuden merkitys on melko suuri, sillä puun kaatamisen jälkeen sitä lähdetään sahaamaan puutavaraksi ja puu muuttaa muotojaan sen kuivumisen aikana. Talvella kaadetussa puussa on vähemmän vettä, eli kuivumisprosessi on lyhyempi ja sen kautta myös puutavaran muodonmuutokset ovat pienempiä. Puun kaadossa on omia seikkojaan. Puut täytyy osata kaataa haluttuun suuntaan, ja hakkuutyömaan suunnittelu on melkein yhtä tärkeää kuin tavallisenkin rakennus- tai purkutyömaan suunnittelu. Lepokauden ulkopuolella tapahtuva puiden kaataminen suoritetaan yleensä miestyönä, kun taas lepokauden aikana puita kaadetaan koneellisesti, mitä tehdäänkin Suomessa noin 90 prosenttia. Ennen varsinaisten hakkuutöiden aloitusta metsä valmistetaan hakkuutyöhön: siitä otetaan pois kaikki häiritsevät pensaikot ja muut kulkua ja työtä mahdollisesti häiritsevät asiat. Lisäksi hakkuutyömaalla täytyy aina tarkistaa, kulkeeko lähellä sähkölinjoja, häiritäänkö kaatotyöllä polkuja ja mitä rakennusriskejä on olemassa, tosin niitä on hakkuutyömaiden läheisyydessä harvemmin. Puun kaataminen saattaa tuntua helpolta, kun sitä ei ole kertaakaan tehnyt. Siinä vaiheessa, kun seistään kaadettavan puun edessä ja mietitään koko prosessin yksityiskohtia, homma muuttuukin yhtäkkiä vaikeammaksi kuin sen kuviteltiin olevan: kaadon täytyy tapahtua haluttuun suuntaan ja turvallisesti. Asiaa vaikeuttavat sellaiset tekijät kuten puun alkuperäinen kaltevuus, jos se on väärään suuntaan, ja tuulen suunta, jos kyse on tuulisesta päivästä. Ennen kaatoa ja ennen kaatosuunnan päättämistä on myös ajateltava jatkotöitä: voidaanko ne kätevästi toteuttaa siellä, mihin puu kaatuu? Isoilla hakkuutyömailla kuljetus on myös merkittävä osa hakkuutyötä, ja se suunnitellaan etukäteen tarkasti. Kuljetussuunnista ja -vaihtoehdoista riippuu se, mistä hakkuu aloitetaan ja mihin suuntaan puita lähdetään kaatamaan.

Tärkeitä Prosesseja

Tärkeitä Prosesseja

Seuraavassa kirjoituksessa aihe jatkuu siitä, mitä tapahtuu kaadetuille puille ja miten vasta kaadetusta puusta saadaan myyntikelpoista puutavaraa, jota me kuluttajat sitten ostamme ja käytämme. Pysytään kuulolla! Puuta ei lähdetä sahaamaan ihan tuosta vaan. Sitä ennen puun runkoon tehdään vino yläsahaus, joka helpottaa puun kaatamista. Tämä sahaus tehdään puun kaatosuunnassa, siitä leikataan kolmion muotoinen kappale tekemällä vinosahauksen alle kohtisuora alasahaus, ja vasta sen jälkeen runkoa aletaan sahata toiselta puolelta runkoon nähden kohtisuoraan. Sahaamista ei kuitenkaan tehdä ihan loppuun asti eli aiemmin tehtyyn kaatoloveen saakka, vaan rungosta jätetään vähintään kaksi senttimetriä sahaamatta. Tätä kutsutaan pitopuuksi, joka toimii kaadon aikana saranana ja puu kaatuu haluttuun suuntaan. Paksujen ja vaikeiden puiden kaatamisessa käytetään kaatokiilaa, joka auttaa siihen, että puu ei kaadu väärään suuntaan.

Seuraavassa kirjoituksessa aihe jatkuu siitä, mitä tapahtuu kaadetuille puille ja miten vasta kaadetusta puusta saadaan myyntikelpoista puutavaraa, jota me kuluttajat sitten ostamme ja käytämme. Pysytään kuulolla!