Suomen seitsemän suurinta paperitehdasta

Suomen paperiteollisuus on ollut koko itsenäisen Suomen historian ajan Suomen vientiteollisuuden merkittävintä kärkeä. Paperiteollisuus sai alkunsa Suomessa jo 1600-luvun aikana, mutta paperiteollisuuden kasvu merkittäväksi teollisuudenalaksi alkoi 1860-luvulla Venäjän talouspoliittisten muutosten sekä kanavien ja rautateiden rakentamisen muutettua Suomen taloutta ja infrastruktuuria. Paperin, selluloosan ja puun viennin tuoma ulkomaanvaluutta mahdollisti uuden teknologian tuomisen maahan.

Paperiteollisuuden merkitys kasvoi toisen maailmansodan jälkeen ja Suomi alkoi valmistamaan myös paperikoneita. Paperin ja sellun myynti ohjasi markan kurssia koko markka-ajan loppuun saakka. 2000-luvulla paperin kulutus on kääntynyt yleiseen laskuun Euroopassa, jonka johdosta Suomessa on jouduttu sulkemaan lukuisia paperitehtaita vuoden 2007 jälkeen. Paperi on kuitenkin yhä merkittävä vientiala Suomen talouden kannalta.

Suomessa toiminnassa olevasta parista kymmenestä paperitehtaasta yhteensä seitsemän tehdasta ylittää tuotantokapasiteetiltaan 500 000 tonnia vuodessa.

Oulun paperitehdas

Oulun Nuottasaaressa sijaitseva Oulun paperitehdas on tuotantokapasiteetiltaan Suomen suurin, 1 047 000 tonnia vuodessa. Oulun Nuottasaareen perustettiin vuonna 1936 Oulu Oy nimellä toiminut sellunvalmistusta harjoittava yritys, jolla oli parhaimmillaan yli 4 800 työntekijää. Tehtaan ensimmäinen paperikone pystytettiin vuonna 1991 ja toinen vuonna 1997. Nykyään Oulun paperitehdas on osa Stora Enso -konsernia, ja työtekijöitä Nuottasaaren paperi- ja sellutehtailla on noin tuhat.

Rauman paperitehdas

Raumalla sijaitseva Rauman paperitehtaan tuotantokapasiteetti on Suomen toiseksi korkein, 980 000 tonnia vuodessa. UPM:n omistama Rauman paperitehdas on eräs maailman suurimmista aikakauslehtipaperin valmistajista. Tehdas työllistää noin 670 henkilöä ja siihen kuuluu muun muassa kolme paperikonetta. Näistä nimellä Paperikone 4 toimiva paperikone on Suomen suurin. Teollinen toiminta Raumalla alkoi vuonna 1912 ja tehdas siirtyi UPM-Kymmene Oyj:n omistukseen vuonna 1996.

Kymin paperitehdas

Kymin paperitehdas sijaitsee Kouvolassa, ja sen vuosittainen 850 000 tonnin tuotantokapasiteetti on Suomen kolmanneksi korkein. Pohjois-Kymenlaakson Kuusankoskella sijaitseva tehdas perustettiin jo vuonna 1872. Tehdas kuuluu nykyään UPM-Kymmene Oyj:n omistukseen. Tällä hetkellä tehtaalla on tuotantokäytössä kaksi paperikonetta. Alueeseen kuuluvilla Kymintehtaalla ja Kuusansaaressa on ollut yhteensä 14 konetta.

Veitsiluodon paperitehdas

Suomen tuotantokapasiteetiltaan neljänneksi suurin paperitehdas on Kemissä sijaitseva Stora Enson omistama Veitsiluodon paperitehdas, 815 000 tonnia vuodessa. Kyseessä on maailman pohjoisin paperitehdas, jonka tehdasalueella työskentelee yhteensä noin 1 000 henkilöä. Tehdas tuottaa pääasiassa päällystettyä aikakauslehtipaperia ja toimistopapereita. Alueen sellutehdas valmistaa vuosittain noin 400 000 tonnia sellua hienopaperikoneiden käyttöön. Vielä 1960-luvulla Veitsiluoto oli Euroopan suurin sanomalehtipaperin tuottaja.

Kirkniemen paperitehdas

Kirkniemen paperitehdas

Kirkniemen paperitehdas

Kirkniemen paperitehdas sijaitsee Lohjalla ja on Suomen viidenneksi suurin. Sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 740 000 tonnia. Metsäliiton Teollisuus Oy:n vuonna 1966 perustama tehdas kuuluu Sappi Limited -konserniin. Lohjan Jönsbölen kaupunginosassa sijaitsevalla paperitehtaalla on kolme paperikonelinjaa sekä voimalaitos, vedenpuhdistamo ja mekaanisen massan valmistuslaitos.

Kaipolan paperitehdas

Jämsässä sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan tuotantokapasiteetti on 710 000 tonnia vuodessa, mikä tekee siitä Suomen kuudenneksi suurimman paperitehtaan. Tehdas kuuluu UPM-Kymmene Oyj -konserniin. Kaipolan paperitehtaalla on kaikkiaan kolme paperikonetta, ja se työllistää noin 500 henkilöä. Tehdas perustettiin vuonna 1952 Päijänteen rannalle, ja tehtaan ensimmäinen paperikone käynnistettiin vuonna 1954. Tehdas tuottaa pääasiassa luettelopapereita. 1988–1989 tehtaalla oli parhaimmillaan viisi kappaletta samanaikaisesti toimivia paperikoneita.

Jämsänkosken paperitehdas

Seitsemän suomalainen yli puoli miljoonaa tonnia vuodessa tuottava paperitehdas on Jämsänkoskella sijaitseva Jämsänkosken paperitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on 610 000 tonnia vuodessa. Tehtaalla on kolme paperikonetta ja henkilöstöä noin 500. Jämsänkosken paperitehdas kuuluu UPM-konserniin. Jämsänkosken sulfiittisellutehdas käynnisti toimintansa jo vuonna 1888. Tehdas tuottaa päällystämätöntä aikakauslehtipaperia sekä tarra- ja pakkauspapereita.