Uutiset

Metsäteollisuuden innovaatiot

Metsäteollisuus on uusiutuvien raaka-aineiden ala. Suomessa metsiä on enemmän kuin tarpeeksi puutalojen rakentamiseksi ja puuta pidetäänkin täällä korkeassa arvossa ja haluttuna materiaalina. Kuten kaikki teollisuuden alat, myös metsäteollisuutta täytyy uudistaja uudet innovaatiot pitävät teollisuuden mukana nykypäivässä.Metsäteollisuuden tuottamat tuotteet ovat olleet ja tulevat olemaan myös tulevaisuudessa laajassa käytössä. Esimerkiksi paperi- ja pakkausteollisuus kukoistaa eikä se ole hiipumassa mihinkään. Päinvastoin, jo olemassaolevia tuotteita jatkokehitellään ja ne tulevat saamaan aivan uusia ominaisuuksia tulevina vuosina. Jännittääkö jo? Lue ihmeessä lisää. Uudet innovaatiot Metsäteollisuus…

Lue lisää »

Metsäteollisuus maailmassa

Usein sanotaan, että Suomi elää metsästä. Ja on totta, että metsäteollisuus on merkittävin teollisuutemme. Jos Suomessa lähtee ajamaan minkä tahansa kaupungin ulkopuolelle, on vastassa pian metsää. Ja sitä riittää. Maailman mittakaavassa Suomi on kuitenkin pieni peluri, sillä metsämme ovat vain 0,5% mailman metsäalasta ja 0,4% mailman puuvaroista. EU:n sisällä roolimme on puuntuottajana kuitenkin merkittävä, sillä Suomessa on 14% EU:n metsistä ja 9% puuvaroista. Maailmanlaajuisesti, vaikka meillä on mailman metsistä vain 0,5%, olemme puutavaran jalostajana kärkikaartia. Metsäteollisuustuotteiden, paperin, kartongin ja…

Lue lisää »

Maailman metsätalous

Metsätaloudella, lyhyesti esiteltynä, tarkoitetaan yleisesti metsien kasvatusta, harvennusta, myyntiä ja hakkuuta. Puunjalostusteollisuus kuuluu osana metsätaloutta. Tähän kuuluvat muun muassa rakennuspuutuoteteollisuus, sahateollisuus, huonekaluteollisuus ja paljon muita. Sitten on vielä olemassa termi, nimeltä kemiallinen metsäteollisuus. Tämä pitää sisällään kaiken paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä massateollisuuden. 1800- luvun loppupuolelta alkaen, on metsäteollisuus ollut jatkuvassa kasvusuhdanteessa. Ennen muinoin puutavaraa tarvittiin pääasiassa pirtin rakennukseen ja lämmittämiseen. Nykypäivänä käytämme puuta lukemattomissa eri muodoissa, tuhansiin eri tarkoituksiin. Tuskin enää edes tunnistamme kaiken aikaa, että käsissämme pitelemämme tuote…

Lue lisää »

Metsän asukkaan ruumiinosista

Meillä tavallisilla ihmisillä on jonkun verran käsitystä siitä, mitä puu on. Tiedämme, että siitä tehdään sahatavaraa, josta myöhemmin rakennetaan taloja, ja tiedämme, että puusta tehdään paljon erilaisia jalosteitakin. Lisäksi sitä käytetään paperituotannossa. Mutta mitä se puu on? Sehän on kokonainen itsenäinen elimistö, johon voi tutustua kuin ihmisen elimistöön joskus aikoja sitten koulussa ensimmäisillä biologian tunneilla.

Lue lisää »

Sahaustapoja on monenlaisia

Mitä ihmeellistä puun sahauksessa voi olla? Sen kun ottaa ja sahaa, vai mitä? Tukkien sahausmenetelmiä ollaan kuitenkin kehitetty usean vuosikymmenen ajan, ja oikean sahaustavan valinta onkin erittäin tärkeää sekä tulevan sahatavaran laadun että hukan kannalta. Kahdeksi pääperiaatteeksi ovat nousseet skandinaavinen ja pohjoisamerikkalainen tapa, joiden kummankin kulmakivenä on kuitenkin se ajatus, että laatupuuta ei särmätä. Tästä johtuu se, että oksaton pintapuu jää talteen.

Lue lisää »

Puun kuivausmenetelmiä osa 2

Edellisessä postauksessa tutustuimme melko suosittuihin ja jo perinteisiksi kasvaneisiin puutavaran kuivausmenetelmiin eli lautatarhoihin, kamarikuivaamoihin ja kuumakuivaukseen. Tässä tutustumme lisää siihen, miten puutavaraa voidaan kuivata ennen myyntiä ja miten nämä menetelmät toimivat: miten puu niissä käyttäytyy ja paljonko ne vaativat energiaa.

Lue lisää »

Puun kuivausmenetelmiä osa 1

Puun kuivauksen merkitystä puunjalostusprosessissa on vaikea yliarvioida. Kuivauksen avulla puusta poistuu ylimääräinen kosteus, ja jatkossa puu käyttäytyy vakaammin eli niin, ettei se muuta helposti muotojaan eikä mittojaan esimerkiksi rakennustöiden päätyttyä tai niiden aikana. Puun kuivausmenetelmiä on monenlaisia, ja tässä tutustumme muutamaan niistä.

Lue lisää »

Puista huonekaluiksi

Suomen pinta-alasta yli 70 prosenttia on metsää. Tämä tarkoittaa, että puuta riittää moneen tarkoitukseen. Keskikokoiseen omakotitaloon tarvittava puumateriaali kasvaa Suomen metsissä noin puolessa minuutissa. Puu on uusiutuva luonnonvara, jota maassamme riittää. Puusta valmistetaan paperia, selluvillaa ja tietenkin taloja ja huonekaluja. Miksi puu sitten valitaan materiaaliksi? Monesti puun valitseminen materiaaliksi johtuu sen ulkonäöstä. Puulla on kuitenkin tutkittu olevan muitakin ominaisuuksia, kuten esimerkiksi stressin oireiden lievittäminen. Puu on haluttua materiaalia niin kodeissa kuin kouluissakin. Puu rakennusmateriaalina Puu sopii moneen. Sen lujuuden,…

Lue lisää »

Puutavaran pitkä matka osa 2

Viime postauksessa tutustuimme siihen, mitä haasteita on puun kaadossa. Ei se olekaan niin yksinkertainen prosessi kuin siitä voisi kuvitella! Puiden kaatamiseen metsäteollisuuden esivaiheet eivät kuitenkaan lopu. Katsotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Lue lisää »