Vihreän kullan asialla

Tänä päivänä ei ole enää mikään salaisuus, että luontotilanteemme on huono. En siis tarkoita Suomea vaan koko maailmaa, vaikka Suomenkin ylikulutus on merkittävä ja siitä ollaan puhuttu jo aika pitkään.Viime vuosisadan aikana koko maailma on panostanut teknilliseen kehitykseen ja erilaisten prosessien teollistamiseen, mikä toisaalta sai elämämme monelta osin paljon mukavammaksi ja toisaalta jätti merkittäviä jälkiä ympäristöömme – ja jättää niitä edelleen. Tämä koskee kaikkia luonnon puolia, ja monen maan metsävaroissa muutos näkyy aivan hirveänä metsien vähenemisenä. On ihan luonnollista, että tämän seurauksena on luotu erilaisia organisaatioita ja yhteisöjä, jotka valvovat metsien käyttöä ja pitävät huolta siitä, että metsiä ei tuhottaisi liikaa. Mitä ne organisaatiot ovat ja mitä ihmiset niissä tekevät?

Ajatusmaailman Muuttaminen

Kuulemme usein, että nyt on lähtenyt rahaa Afrikkaan tai Etelä-Amerikkaan ja näillä rahoilla me muka autamme siellä asuvaa väkeä. Moni Euroopan maa ikään kuin ostaa mielenrauhansa rahalla kiinnostumatta asiasta sen enempää; moni osallistuu siihen, että likvidoi seurauksia eikä syitä. Syynä luonnonvarojen ja näin siis myös metsien tuhoamiseen on kuitenkin ihmisten oma ajatusmaailma, ja jos Pohjoismaissa metsiin suhtaudutaan kunnioittavalla tavalla, niin monessa muussa paikassa metsät ovat vain yhden sukupolven käytettävissä oleva resurssi. Metsiä hakataan pois hurjalla vauhdilla ajattelematta seurauksia, ja kaikki menee tuotantoon. Uusien metsien istuttamisesta ei paljon vaivauduta.

Cool earth

Cool earth

Metsäasiaan on päättänyt ottaa kantaa melko nuori, vasta vuonna 2007 perustettu organisaatio Cool Earth. Sen nimi viittaa sekä maapallon siisteyteen että samalla ilmastonmuutokseen, josta sen vapaaehtoisporukka on huolestunut. Cool Earth -väen toiminta ei siis kohdistu pelkästään metsiin vaan enemmän ihmisiin: tarkoituksena on ylläpitää olemassa olevia metsiä ja samalla muuttaa niiden läheisyydessä asuvien ihmisten ajatusmaailmaa metsäystävällisempään suuntaan. Aksentti on sademetsissä, joista noin puolet tuhoutui viime viidenkymmenen vuoden aikana ihmisten toimintojen seurauksena. Mitä Cool Earth tekee? Sen lisäksi, että se istuttaa uusia metsiä, se auttaa sademetsien läheisyydessä asuvia ihmisiä järjestämällä heille puhdasta vettä, vaatteita, ruokaa ja niin edelleen. He vaihtavat kaiken tämän lupaukseen, että paikallisporukka tulee nyt pitämään huolta metsistään. Ihmisten ajatusmaailman muuttaminen perustuu myös hyvään opetukseen ja opastukseen, jota Cool Earthin porukka paikallisväelle järjestää. Kaikki toimii hyväntekeväisyydellä, ja tähän päivään mennessä on saatu aikaan jo upeita tuloksia.

WWF ja GTFN

Kauheita lyhenteitä, hyviä tavoitteita. WWF on merkittävä luontovaikuttaja koko maapallolla, ja sillä on merkittävä rooli metsien suojeluasioissa. WWF keskittyy enemmän tulevaisuuteen ja asioiden muuttamiseen korkeammalla tasolla, eli tämä organisaatio tutkii muun muassa puutavaratuotannon prosesseja ja niihin liittyviä lakeja, asetuksia ja sertifiointeja. Lisäksi tämän järjestön vapaaehtoiset tekevät paljon töitä laittoman metsien hakkuun ennaltaehkäisemiseksi.

Metsä- ja puuteollisuusalalla tehdään paljon töitä yritysten kanssa. Luonnon suojelijat kehittävät ja ehdottavat erilaisia metsänsäästöratkaisuja, joita jatkossa hiotaan suuremmissakin yritysryhmissä. Yksi tällaisista aloitteista kehittyi kokonaiseksi kansainväliseksi vastuulliseksi puukaupan verkostoksi, tai lyhennettynä GTFN eli Global Forest and Trade Network. Tämäkin on WWF:n aloite, joka keskittyy uhattujen metsien suojeluun sekä koko maapallon metsävarojen kestävään käyttöön. Ajatuksena on siis tehdä metsäkaupoista mahdollisimman ympäristöystävälliset ja käyttää puutavaraa hillitysti, ja tähän asiaan puututaan kehittämällä ja testaamalla uusia tuotantotekniikoita sekä analysoimalla niiden vaikutuksia ympäristöön. Asiat käydään läpi hyvin tarkasti ja lasketaan joka prosessin aiheuttamat päästöt: niin, että huomioidaan sekä hakatun metsän määrä ja sen takia yli jääneet päästöt että itse tuotantoprosessin aiheuttamat päästömäärät.