Ympäristön asialla

Puusta rakentaminen on ympäristöystävällistä. Miksi se näin on? Sitä vartenhan me joudumme hakkaamaan metsiä, jotka ovat meille merkittävä luonnonvara. Asiassa on kuitenkin monta muuta tekijää, jotka tekevät puusta rakentamisen todella ympäristöystävälliseksi.

Hiilijalanjälki

Puutalon rakentaja voi nukkua unensa rauhassa: hän käyttäytyy erittäin ympäristöystävällisesti. Kyse on siitä, että hänen tavallinen puinen omakotitalo korvaa hänen auton päästöt noin kymmenen vuoden ajalta. Tämä tarkoittaa sitä, että talon puurakenteet sitovat itseensä ympäristössä olevaa hiilidioksidia ja kaikki puumateriaali toimii erittäin pitkäaikaisena hiilivarastona. Lisäksi myös puumateriaalien valmistus on paljon ympäristöystävällisempää kuin esimerkiksi betonin valmistus, johon tarvitaan sementtiä – ja sementtitehtaat ovat puolestaan erittäin merkittävä päästöjen tekijä. Jossain vaiheessa puurakenteet kuitenkin puretaan ja mitä todennäköisimmin poltetaan, minkä yhteydessä hiiltä vapautuu takaisin ilmakehään, mutta sekään ei ole ongelma: vapautuvan hiilen määrä ei ole koskaan suurempi kuin se, minkä puu on aikoinaan ilmakehästä itseensä varastoinut.

Tuotannossa

Voisi kuvitella, että esimerkiksi sahojen toiminta ja muutenkin metsien hakkuu eivät ole lähelläkään ympäristöystävällistä toimintaa. Suomessa ja monessa muussa hyvin kehittyneessä maassa puutuotteiden tuotanto on kuitenkin hyvin valvottua sekä puun laadun että tuotannon ympäristövaikutusten kannalta. Vuosikymmeniä sitten puuta käytettiin vielä suhteellisen epävastuullisesti, mutta tänä päivänä jokainen metsästä sahalle saapuva puu on tarkasti harkittu päätös: mitä puita saa hakata ja milloin ne saa hakata pois. Tämän lisäksi me käyttäydymme kestävää kehitystä koko ajan ajatellen, joten puita kasvaa enemmän kuin niitä hakataan pois, mikä tarkoittaa sitä, että metsävaramme ovat koko ajan vain kasvamassa – kirjaimellisesti. Maailmassa on olemassa myös erilaisia metsien sertifiointijärjestelmiä, ja Suomen metsät ovat melkein kaikki sertifioituja ainakin yhden kansainvälisen järjestelmän vaatimusten mukaan. Vastuullinen käyttäytyminen näkyy jopa paperitehtailla: sekä raaka-aineiden laatu että niiden alkuperä selvitetään ennen, kuin ostetaan puuta tuotantotarkoituksiin. Tätä varten erilaisilla tehtailla on olemassa omia laadunvalvontaan keskittyviä järjestelmiä, joita myös noudatetaan.

Tuotannossa

Tuotannossa

Tuotannosta puheen ollen, puurakenteiden ja puutuotteiden tuotanto ei ole haitaksi ympäristölle, kun asiaa ajatellaan pitkällä aikavälillä. Kun puuta verrataan muihin materiaaleihin, tai siis enemmänkin niiden valmistukseen käytettävään energiaan, voidaan yllättyä: betonin valmistus kuluttaa uusiutumatonta energiaa yhtä paljon kuin puunkin työstö, mutta betonin valmistuksen yhteydessä ei synny energiarikkaita sivutuotteita eikä itse betoni ole sen elinkaaren lopussa mikään energian lähde. Puussa tilanne on toisin: sen valmistuksen yhteydessä syntyy niin paljon sivutuotteita, että niistä saatavan energian määrä on jopa suurempi kuin tuotantoon käytetty energia. Puutavaran elinkaaren lopussa sitä voidaan myös käyttää energian lähteenä, ja silloin puusta vapautuu energiaa noin viisi kertaa enemmän kuin sen työstöön on aikoja sitten käytetty.

Mistä Rakentaa?

Betoni on kuitenkin ympäristöystävällisin materiaali, kun sitä ajatellaan muihin nähden. Leca- ja siporex-harkkojen tuotanto kuluttaa enemmän energiaa kuin betonin valmistus, ja tiili kuluttaa energiaa näitäkin isompia määriä. Voittamattomana ykkösenä on teräs: sen valmistukseen menee noin neljä kertaa enemmän energiaa kuin puutuotteiden valmistukseen, ja melkein kaikki tämä energia on uusiutumatonta. Toisaalta, teräsrakenteissa käytettävän materiaalin määrä on yleensä paljon pienempi, sillä teräksen kantokyky on aina parempi kuin puun. Omakotitalorakentamisessa on kuitenkin syytä suosia puuta sekä ympäristöystävällisyyden takia että puun työstön helppouden takia: mikään muu materiaali ei anna virheitä niin helposti anteeksi kuin puu, kunhan sen käsittelyä ja työstöä jaksaa opetella koko rakennusprojektin aikana. Mikä on sinun materiaalivalintasi, lukija?